Inschrijven lidmaatschap

Om lid te worden van TC Nieuwerkerk vult u het onderstaande inschrijfformulier volledig in en klikt daarna op Inschrijven. U ontvangt per e-mail een automatische bevestiging van de inschrijving. Wij verwerken uw inschrijving in de ledenadministratie en vragen een KNLTB spelerspas aan. Zodra deze binnen is, krijgt u van ons een e-mail en kunt u de pas afhalen. Met deze pas kunt u vrij spelen op onze banen en kunt u deelnemen aan KNLTB competities en toernooien. 

Na inschrijving sturen wij u per e-mail een link naar de factuur voor de jaarlijkse contributie. 

Door het aanvinken van 'Automatische incasso toestaan' geeft de rekeninghouder toestemming aan TC Nieuwerkerk om doorlopend één maal per jaar een incasso-opdracht te laten sturen naar de bank om een bedrag van de opgegeven rekening af te schrijven wegens de jaarcontributie van het lidmaatschap van TC Nieuwerkerk. De machtiging geldt zolang het lidmaatschap van TC Nieuwerkerk duurt, of tot intrekking van de machtiging. Als de rekeninghouder het niet eens bent met deze afschrijving kan de rekeninghouder deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met de bank. Vraag de bank naar de voorwaarden. Vul voor automatische incasso ook een rekeningnummer (IBAN) in en de bijbehorende tenaamstelling. 

Indien u TC Nieuwerkerk niet machtigt voor automatische doorlopende incasso heeft u de mogelijkheid om de factuur naar keuze via iDeal of via een eenmalige incasso te betalen. Alleen bij de keuze voor een eenmalige incasso kunt u de contributie in twee termijnen betalen. 

Bij inschrijving is een pasfoto verplicht. Deze moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
 • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
 • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
 • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
 • Het bestandstype is JPG of PNG of GIF;
 • De verhouding breedte:hoogte is circa 3:4;
 • Het formaat is tenminste 300 bij 400 pixels.

Was/Bent u al eerder lid van een andere tennisvereniging? Vul dan uw bestaande KNLTB bondsnummer en speelsterktes in.

LET OP: Het inschrijven van een minderjarige kan alleen met toestemming van een ouder/verzorger. Vul dan de naam van de ouder/verzorger in en laat de ouder/verzorger door middel van een vinkje toestemming geven voor de inschrijving.

LET OP: Bij inschrijving als spelend lid moet bij geslacht een keuze worden gemaakt tussen Man of Vrouw. Inschrijvingen met de optie Liever niet zeggen worden door de KNLTB niet geaccepteerd. 

Door de inschrijving gaat u akkoord met de statuten, het huishoudelijk reglement en het baanreglement van TC Nieuwerkerk. Het lidmaatschap geldt voor het lopende verenigingsjaar (1-1 t/m 31-12) en wordt daarna stilzwijgend verlengd. 

Neem voor vragen contact op met de ledenadministratie (ledenadministratie@tcnieuwerkerk.nl). 

Afdrukken E-mailadres

Clubkampioenschappen 2019

De TCN clubkampioenschappen voor senioren zijn dit jaar van donderdag 29 augustus t/m zondag 8 september 2019.

Inschrijfformulier
• Inschrijven is alleen mogelijk via internet. www.toernooi.nl of www.tcnieuwerkerk.nl
• Vul in aan welke onderdelen je wilt deelnemen.
• Vul in ieder geval je naam, telefoonnummer, emailadres en bondsnummer. Het emailadres wordt gebruikt om tijdstippen van de partijen door te geven.
• Vul de verhindering in die je hebt. Gebruik het opmerkingenveld om je verhindering aan te vullen of toe te lichten.
Spelregels
Inschrijving:
• Inschrijven is alleen mogelijk via internet: www.tcnieuwerkerk.nl of www.toernooi.nl
• Toernooi is geschikt voor tennissers van elk niveau: beginners, recreanten en wedstrijdspelers.
• Seniorleden, junioren met seniorrechten (categorie 4 en hoger), 17-jarigen (geboren in 2002) en de jeugdclubkampioenen mogen zich inschrijven. De jeugdkampioenen kunnen alleen in het enkelspel aan de seniorclubkampioenschappen meedoen.
• Bij dubbelspel dient van je partner minimaal de naam en het telefoonnummer ingevuld te worden, en bij voorkeur het bondsnummer. De verhinderingen moeten voor ieder afzonderlijk aangegeven worden! Heeft je partner een hogere speelsterkte, dan word je in die klasse ingedeeld. (voorbeeld: Je bent cat. 8 en je partner cat. 7, dan worden jullie ingedeeld in cat. 7).
• Wil je aan een dubbelspel deelnemen en heb je geen partner? Geef dit dan aan in het opmerkingenveld. De CKC gaat dan voor je op zoek naar een partner.
• Inschrijfgeld is euro 6,50 per onderdeel.
• Sluiting inschrijving: 23 augustus 2019.
Onderdelen / categorieën:
• Inschrijven kan voor maximaal twee onderdelen: enkelspel, dubbelspel en/of gemengd dubbel.
• Het is niet mogelijk om voor meerdere categorieën voor het enkelspel in te schrijven.
• “Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden alle onderdelen in poules gespeeld”. Denk er dan wel aan dat je dan meerdere wedstrijden moet spelen. Een uitzondering is Heren 3 enkelspel, die direct in een schema geplaatst worden.
• Je wordt ingedeeld in de klasse die bij je speelsterkte (medio augustus) hoort, tenzij je aangeeft in een hogere categorie te willen spelen.
• De winnaars van vorig jaar (vorige jaren) kunnen door de toernooileiding ingedeeld worden in een hogere categorie.
• De categorieën die wij hanteren zijn: Cat. 8/9, 7, 6, 5, 4 en 3/2.
• Naast deze categorieën is het ook mogelijk voor senioren 60+ dubbels in te schrijven.

Verhinderingen:
• Graag je verhinderingen tijdig doorgeven. Met Culinesse bezoekers wordt rekening gehouden.
• Voor het finaleweekend (zaterdag 7 september en zondag 8 september) worden geen verhinderingen geaccepteerd, met uitzondering van zakelijke verplichtingen.
Wedstrijd- en toernooiverloop:
• Op werkdagen wordt vanaf 18.00 uur gespeeld. In het weekend vanaf 10.00 uur.
• Gespeeld wordt om twee gewonnen sets. Bij slechte weersomstandigheden kan de wedstrijdleiding besluiten voor een derde set gewijzigde regels te hanteren. In overige onvoorziene omstandigheden zal de wedstrijdleiding vooraf mededeling doen over de voortzetting.
• Bij onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat de finales worden uitgesteld .
• De uitslagen worden niet doorgegeven aan de KNLTB en tellen dus niet mee voor je speelsterktebepaling voor volgend jaar.
• Indeling/planning vindt plaats a.d.h.v. uw verhinderingen. Niet beschikbaar zijn op een tijdstip waarvoor geen verhindering is opgegeven betekent een WALK-OVER.
Organisatie
Commissie Clubkampioenschappen:
Rianne van Loon
Jenny van den Berg
Sabine den Hollander
Martine de Bes
Rosita de Haas
Jorrien Kapaan
Michel Tamerus
Sven Metselaar
Mailadres: clubkampioenschappentcn@outlook.com

Afdrukken E-mailadres

Sponsorlijst

 
 • Alda Events
 • Autoschade Van den Heuvel
 • Axiplan
 • Berndsen Constructie
 • Bouwbedrijf Valkenburg
 • Bouwtent
 • Breeman
 • Capelle Chartering & Trading
 • Corpoforte
 • Goud Bedrijfshuisvesting
 • Goud Summer
 • Hazebroek en Tamerus Wegenbouw
 • Hofland Automaterialen
 • Jimi's Repairservice
 • Jumbo
 • Koudijs
 • Lekkerkerker Sloopwerken
 • Marna Hairclub
 • Martijn Vos
 • MCD
 • Return Tennis
 • Scheele Makelaardij
 • TennisOnly
 • Topslagerij Den Toom
 • VA Design
 • Valkenburg
 • Van Wijngaarden
 • IJssel Juweliers

Afdrukken E-mailadres

Built with HTML5 and CSS3
- Copyright © 2014 TC Nieuwerkerk
Hosted by Topservers

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.
No Internet Connection