World Tour

Uitleg leeftijdsgroepen en kleuren

Onderstaande leeftijdsindeling wordt gehanteerd bij alle KNLTB-wedstrijden voor kinderen t/m 12 jaar en is geldig voor heel het kalenderjaar 2016.

tenniskids-1

Een aantal leeftijden heeft een overlap in kleur. Voor een kind van 10 jaar kan bijvoorbeeld worden gekozen uit Oranje of Groen. Kids die in 2015 nog geen 11 jaar zijn, mogen niet in de gele competitie 11 t/m 14 jaar, of 11 t/m 17 jaar uitkomen. De ITF (Internationale Tennis Federatie) heeft bepaald dat er wereldwijd geen activiteiten voor kids t/m 10 jaar met de gele bal mogen worden georganiseerd omdat dit o.a. hun technische vaardigheden en het spelplezier beperkt.

Algemene regels en werkwijze inschrijving 

Alle kinderen die lid zijn van een KNLTB tennisvereniging en dus een geldig bondsnummer hebben, kun je inschrijven voor wedstrijdvormen binnen Tenniskids. Tip: voeg nieuwe jeugdleden gelijk toe aan een team in de World Tour. Zo leren ze in teamverband te spelen en nieuwe kinderen kennen. Doe dit uiteraard wel met toestemming van de ouders.

Het is vanaf het voorjaarsprogramma 2016 mogelijk om een lid van een andere vereniging in je rode, oranje of groene team te laten spelen, mits dit in goed overleg tussen beide clubs is afgesproken. Dit kan nodig zijn om een team te completeren, of omdat het kind op de eigen club geen team heeft waar het in kan spelen. Op verzoek van de functionaris Tenniskids kan de KNLTB deze speler, die geen lid is van jouw club maar wel van een andere club, toevoegen aan jouw club/team.

Informeer ouders van de jeugdleden vooraf over de World Tour en bijbehorende speeldata en schrijf de kinderen pas in als de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven. De World Tour heeft een flexibele deelname, maar is niet vrijblijvend. Er wordt een indeling gemaakt op basis van de opgegeven teamgroottes. Het is dus wel van belang dat de opgegeven teamgrootte ongeveer hetzelfde blijft bij het spelen van de World Tour dagen.

Speeldata

Zondag 6 maart 2016
Zondag 20 maart 2016
Zondag 3 april 2016
Zondag 24 april 2016

Zondag 22 mei 2016
Zondag 12 juni 2016
Zondag 26 juni 2016
Zondag 3 juli 2916 Landelijk KNLTB Tenniskids feest

----------------------------- Onderstaande 3 speeldagen hebben een nieuw inschrijfmoment van 10-30 juni.

Zondag 11 september 2016
Zondag 25 september 2016
Zondag 9 oktober 2016
Zondag 6 november 2016

Het Landelijk Tenniskidsfeest op zondag 3 juli wordt door de KNLTB georganiseerd en is bedoeld voor alle kinderen die minimaal 3 maal hebben deelgenomen aan de orld Tour voorjaar 2016. Nadere details volgen nog.

World Tour Rood - zondag

tenniskids-4

 

Regels

 • Inschrijfgeld maart t/m juli bedraagt € 24,45 per ploeg.
 • Een ploeg bestaat uit minimaal 1 en maximaal 12 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • Kinderen zijn van geboortejaar 2007 of later (t/m 9 jaar) en hebben het niveau Rood (spelen in miniveld).
 • Er kan worden ingeschreven voor Rood 1 (R1, de beteren) of Rood 2 (R2). Alle kinderen binnen de ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben.
 • Er wordt met rode ballen gespeeld. De host vereniging zorgt voor aanwezigheid van minimaal 1 bal per baantje en maakt voor aanvang de baantjes klaar. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld.
 • Start speeldag is 9.00 uur, aanwezig rond 8.45 uur. Totale speelduur van de dag is ca. 1½ tot maximaal 2 uur. Indien de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 11.00 uur).
 • Bij de indeling streven we ernaar ploegen bij elkaar te brengen met in totaal maximaal ca. 24 kinderen. Dit aantal past op maximaal 2 volledige tennisbanen waarop overdwars 8 veldjes kunnen worden gemaakt. Een kleinere groep kan ook op 1 tennisbaan waarop overdwars 4 veldjes kunnen worden gemaakt. Eventueel kan een 5e veldje worden gemaakt vanaf de achterlijn richting hekwerk. Er kan worden gespeeld over mininetjes, maar je kunt ook een lang lint / koord / touw spannen. Nethoogte dient ca. 80cm te zijn.
 • Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter plekke in 2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen.
 • Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij, geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.
 • Er worden geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats via de Tenniskids planner.

Inschrijven voorjaar kan van 2 t/m 20 januari 2016 op http://tenniskids.toernooi.nl.

World Tour Oranje - zondag

tenniskids-2

Regels

 • Inschrijfgeld maart t/m juli bedraagt € 24,45 per ploeg.
 • Een ploeg bestaat uit minimaal 2 en maximaal 8 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • Kinderen zijn van geboortejaar 2008, 2007, 2006, of 2005 (8 t/m 11 jaar) en hebben het niveau Oranje.
 • Er kan worden ingeschreven voor Oranje 1 (O1, de beteren) of Oranje 2 (O2). Alle kinderen binnen de ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben.
 • Oranje speelt op een ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline.
 • Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen vereniging is. De dubbels worden ‘ad random’ door een computerprogramma (Tenniskids planner) samengesteld. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus incl. de tramrails.
 • Er wordt met oranje ballen gespeeld. De hostvereniging zorgt voor aanwezigheid van 3 ballen per baan en maakt voor aanvang de oranje banen klaar. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld.
 • Start speeldag is 9.00 uur, aanwezig 8.45 uur. Totale speelduur van de dag is ca. 2½ tot maximaal 3 uur. Indien de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 12.00 uur).
 • Bij de indeling streven we ernaar meerdere ploegen bij elkaar te brengen met in totaal tussen de ca. 18 - 24 kinderen. Dit aantal past op 3 tot 4 tennisbanen. Eventueel wordt er op een smalle oranje baan gespeeld (halve lengtebaan incl. tramrails), echter alleen bij gebrek aan voldoende banen.
 • Naast de oranje baan van enkelspelzijlijn naar enkelspelzijlijn is het ook mogelijk van een smallere versie van de Oranje baan gebruik te maken. De zijlijnen van deze baan liggen dan zo’n 80 cm binnen de enkelspelzijlijnen van de volledige baan.
 • Oranje speelt partijen om twee gewonnen tiebreaks, waarbij iedere tiebreak gaat om 7 punten met een verschil van 2 punten. Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat.
 • Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer, bijv. Pietje wint, Jantje verliest. Iedere speeldag wordt een ploeg binnen de afdeling dagwinnaar.

Inschrijven voorjaar kan van 2 t/m 20 januari 2016 op http://tenniskids.toernooi.nl.

Hostclubs en baanindeling Wold Tour

Mogelijk vinden op jouw vereniging op de vastgestelde speeldata van de World Tour meerdere activiteiten plaats, bijvoorbeeld de reguliere Voorjaars- en/of Najaarscompetitie, open toernooien, clubkampioenschappen of interne activiteiten. Mocht jouw park écht niet beschikbaar zijn op een bepaalde speeldag en je krijgt wel een afdeling van de World Tour toebedeeld, kijk dan ook eens naar alternatieven. Enkele tips:

 • Neem contact op met een buurvereniging en kijk of je samen iets kunt bewerkstelligen.
 • Overleg met de clubs uit je afdeling of je wellicht een speeldag kunt ruilen. Niet iedere vereniging heeft op dezelfde speeldag het park vol.
 • Overleg met de andere teams of je kunt uitwijken naar een andere dag.
 • Overleg of er mogelijkheden zijn in gespreide aanvangstijden.
 • Wees flexibeler met andere activiteiten die op dezelfde speeldag op eigen park plaatsvinden.
 • Vraag haleigenaren of je daar naartoe kunt uitwijken.
 • Een oranje groep kun je een half uur eerder laten starten of een uur korter laten spelen, zodat de banen vanaf ca.11.00 uur weer beschikbaar zijn voor bijv. de reguliere Voorjaarscompetitie. Een rode groep zou op één tennisbaan kunnen spelen of in een sporthal.

Competitie Groen - woensdagmiddag

tenniskids-3

Speeldata voorjaar 2016

Speeldata najaar 2016

Speeldata winter outdoor '16-‘17

Woensdag 6 april 2016

14 september 2016

16 november 2016

Woensdag 13 april 2016

21 september 2016

23 november 2016

Woensdag 20 april 2016

28 september 2016

7 december 2016

Woensdag 11 mei 2016

5 oktober 2016

14 december 2016

Woensdag 18 mei 2016

12 oktober 2016

4 januari 2017

Woensdag 25 mei 2016

19 oktober 2016

11 januari 2017

Woensdag 1 juni 2016

 26 oktober 2016

 18 januari 2017
Inhalen: Inhalen: Inhalen:
4 mei 2016 2 november 2016 30 november 2016
5 mei 2016 9 november 2016 25 januari 2017
16 mei 2016 16 november 2016 1 februari 2017
8 juni 2016   8 februari 2017
5 juni 2016    


Regels

 • Inschrijfgeld bedraagt € 36,68 per ploeg.
 • Er kunnen gemengde teams worden gemaakt. Jongens en meisjes spelen door elkaar.
 • Deelnemende junioren moeten geboren zijn in 2006, 2005 of 2004 (10 t/m 12 jaar). Jongere kids dienen in het bezit te zijn van een paspoort voor Groen.
 • Er kan worden ingeschreven voor Groen 1 (G1, de beteren) of Groen 2 (G2).
 • De ploeg bestaat uit minimaal 4 personen. Liever meer, zodat uitval van spelers kan worden opgevangen.
 • Er worden per competitiewedstrijd 4 enkelspelen gespeeld en 2 dubbels.
 • Er wordt gespeeld met groene ballen.
 • Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games (start op 0-0) met een verschil van 2 games (bijv. 4-2, 5-3). Bij een gelijke stand van 4-4 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten). Indien een beslissende 3e set moet worden gespeeld, wordt deze vervangen door een beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten).
 • Het Beslissend Punt Systeem (bij 40-40 winnend punt) wordt toegepast.
 • Aanvang: in principe 14.30 uur handhaven, maar daar waar nodig is uitloop naar 15.30 uur toegestaan. Bijvoorbeeld indien het niet eerder kan i.v.m. continuroosters basisschool, of bij veel thuisspelende teams. De thuisploeg bepaalt de aanvangstijd. De afspraak is dat je niet mag weigeren als 14.30 uur bij nader inzien toch 15.30 uur moet worden omdat de tegenstanders bijv. verplichtingen hebben wegens het continurooster. Die flexibiliteit moet er zijn. Men moet tijdig
  reageren op de gepubliceerde aanvangstijd. Aanvang 14.30 uur is geen vanzelfsprekendheid. Een eerder aanvangstijdstip kan als alle kinderen daarvoor beschikbaar zijn.
 • De ploegen dienen te worden begeleid door personen die op de hoogte zijn van de reglementen en de puntentelling.

Inschrijven voorjaar kan van 2 t/m 20 januari 2016 op http://tenniskids.toernooi.nl.

Deelnemen in twee kleuren

In principe speelt ieder kind in de eigen kleur volgens de leeftijdentabel. In overleg met de trainer wordt bepaald welke kleur het beste bij het kind past. Kinderen van 10 of 11 jaar die groen aankunnen en daarin gaan spelen, zouden oranje dan los moeten laten. We verbieden het spelen in twee kleuren niet, maar we stimuleren het ook niet. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om een team te completeren. Hetzelfde geldt voor jeugdleden die 11 of 12 jaar zijn in de combinatie groen en geel. Je hoeft hier
geen aparte dispensatie voor aan te vragen. Een uitzondering op het spelen in twee kleuren zijn de kinderen met een paspoort. Zij spelen gedurende de rest van het kalenderjaar alle wedstrijden in hun paspoortkleur.

Afdrukken

No Internet Connection