Inschrijven lidmaatschap

Om lid te worden van TC Nieuwerkerk vult u het onderstaande inschrijfformulier volledig in en klikt daarna op Inschrijven. U ontvangt per e-mail een automatische bevestiging van de inschrijving. Wij verwerken uw inschrijving in de ledenadministratie en vragen een KNLTB spelerspas aan. Zodra deze binnen is, krijgt u van ons een e-mail en kunt u de pas afhalen. Met deze pas kunt u vrij spelen op onze banen en kunt u deelnemen aan KNLTB competities en toernooien. 

Na inschrijving sturen wij u per e-mail een link naar de factuur voor de jaarlijkse contributie. 

Door het aanvinken van 'Automatische incasso toestaan' geeft de rekeninghouder toestemming aan TC Nieuwerkerk om doorlopend één maal per jaar een incasso-opdracht te laten sturen naar de bank om een bedrag van de opgegeven rekening af te schrijven wegens de jaarcontributie van het lidmaatschap van TC Nieuwerkerk. De machtiging geldt zolang het lidmaatschap van TC Nieuwerkerk duurt, of tot intrekking van de machtiging. Als de rekeninghouder het niet eens bent met deze afschrijving kan de rekeninghouder deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met de bank. Vraag de bank naar de voorwaarden. Vul voor automatische incasso ook een rekeningnummer (IBAN) in en de bijbehorende tenaamstelling. 

Indien u TC Nieuwerkerk niet machtigt voor automatische doorlopende incasso heeft u de mogelijkheid om de factuur naar keuze via iDeal of via een eenmalige incasso te betalen. Alleen bij de keuze voor een eenmalige incasso kunt u de contributie in twee termijnen betalen. 

Bij inschrijving is een pasfoto verplicht. Deze moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn;
  • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn;
  • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn;
  • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
  • Het bestandstype is JPG of PNG of GIF;
  • De verhouding breedte:hoogte is circa 3:4;
  • Het formaat is tenminste 300 bij 400 pixels.

Was/Bent u al eerder lid van een andere tennisvereniging? Vul dan uw bestaande KNLTB bondsnummer en speelsterktes in.

LET OP: Het inschrijven van een minderjarige kan alleen met toestemming van een ouder/verzorger. Vul dan de naam van de ouder/verzorger in en laat de ouder/verzorger door middel van een vinkje toestemming geven voor de inschrijving.

LET OP: Bij inschrijving als spelend lid moet bij geslacht een keuze worden gemaakt tussen Man of Vrouw. Inschrijvingen met de optie Liever niet zeggen worden door de KNLTB niet geaccepteerd. 

Door de inschrijving gaat u akkoord met de statuten, het huishoudelijk reglement en het baanreglement van TC Nieuwerkerk. Het lidmaatschap geldt voor het lopende verenigingsjaar (1-1 t/m 31-12) en wordt daarna stilzwijgend verlengd. 

Neem voor vragen contact op met de ledenadministratie (ledenadministratie@tcnieuwerkerk.nl). 

Afdrukken E-mailadres

Inschrijfformulier (KNLTB.Club)

Built with HTML5 and CSS3
- Copyright © 2014 TC Nieuwerkerk
Hosted by Topservers

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.
No Internet Connection