Lidmaatschap

Om lid te worden kunt u zich via het inschrijfformulier aanmelden. Ook bij de bar in het clubhuis zijn inschrijfformulieren aanwezig, die u ter plekke kunt invullen en afgeven. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een bevestiging van de ledenadministratie. Vanzelfsprekend kunt u zich ook per email of telefonisch aanmelden bij ledenadministratie@tcnieuwerkerk.nl of 0180-314389. Hier kunt u ook terecht voor eventuele andere informatie betreft het lidmaatschap.

Bij TCN kennen we vier soorten lidmaatschappen:

  • seniorlidmaatschap vanaf 18 jaar (KNLTB-lid);
  • juniorlidmaatschap t/m 17 jaar (KNLTB-lid);
  • minilidmaatschap t/m 7 jaar (KNLTB-lid);
  • niet-spelend lidmaatschap.

Seniorleden

In het jaar waarin men 18 jaar wordt, is men seniorlid. Voor de 18 t/m 21-jarigen hanteert TCN een overgangscontributietarief. Het seniorlidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december 

Juniorleden

Junioren t/m 7 jaar kunnen kiezen uit het minilidmaatschap ofwel het 'gewone' juniorlidmaatschap. In het jaar waarin het kind de 8-jarige leeftijd bereikt (peildatum 31 december van enig jaar), is het kind juniorlid.

Voor junioren wordt voor het contributietarief onderscheid gemaakt in leeftijd. Het juniorlidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. 

Minileden

Minileden mogen uitsluitend gebruikmaken van de minibanen. Buiten de lessen om hebben zij dus geen recht om op de gravelbanen te spelen. Zij mogen ook niet meedoen aan de activiteiten die voor de juniorleden worden georganiseerd. Het minilidmaatschap is voorwaarde om les te krijgen.

In het jaar van aanname als minilid dient het kind op 31 maart van dat jaar de 5-jarige leeftijd te hebben bereikt. De maximale leeftijdsgrens voor dit lidmaatschap is 7 jaar. Aanname van minileden is mogelijk tot een maximum van 48 kinderen per kalenderjaar. Het minilidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. In het jaar waarin de 8-jarige leeftijd wordt bereikt (peildatum 31 december van enig jaar), wordt het kind juniorlid. Indien gewenst kan het kind ook eerder juniorlid worden. 

De 6 jarigen krijgen een factuur van € 25,00, de kinderen van 7 die dit jaar 8 worden een factuur van € 76,00. Ze worden beiden lid van de KNLTB en krijgen ook een pasje. 

Niet-spelend lidmaatschap

Het niet-spelend lidmaatschap is bedoeld voor diegenen die al lid zijn van TCN. Het is mogelijk om vanwege diverse omstandigheden (blessure / studie / zwangerschap e.d.) per 1 oktober van enig jaar het niet-spelende lidmaatschap aan te vragen. Het is dus niet mogelijk het lidmaatschap tussentijds om te zetten in een niet-spelend lidmaatschap. Men kan wel op elk moment weer actief lid en contributieplichtig worden, mits dit vooraf wordt aangevraagd bij de ledenadministratie. De kosten voor het niet-spelend lidmaatschap bedragen voor senioren € 22,50, voor junioren € 12,- .

Contributie 2020 (vastgesteld in ALV van 3 februari 2020)

  • Minileden t/m 7 jaar € 25,-
  • Junioren t/m 12 jaar € 76,-
  • Junioren 13 t/m 17 jaar € 98,-
  • Senioren 18 t/m 21 jaar €135,-
  • Senioren vanaf 22 jaar €182,-

Betaling van de contributie vindt plaats per automatische incasso, waartoe via het inschrijfformulier wordt gemachtigd. Het tennispasje wordt verstrekt/geactiveerd indien de contributie is betaald.

Opzeggen

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggingen dienen schriftelijk vóór 1 december voorafgaand aan het verenigingsjaar door de ledenadministratie te zijn ontvangen. Opzeggingen na 1 december worden voor het komende verenigingsjaar niet geaccepteerd.

Correspondentieadres : ledenadministratie@tcnieuwerkerk.nl of:

TC Nieuwerkerk
t.a.v. de ledenadministratie
Postbus 107
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel

Afdrukken E-mailadres

Built with HTML5 and CSS3
- Copyright © 2014 TC Nieuwerkerk
Hosted by Topservers

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.
No Internet Connection