Baanreglement

A AFHANGSYSTEEM

1. Ieder lid is verplicht het afhangbord te gebruiken met zijn/haar geldige lidmaatschapskaart.

2. Afgehangen kan worden voor een speeltijd van 45 minuten bij 4 personen per baan en van 30 minuten bij minder dan 4 personen per baan, c.q. voor enkelspel.

3. Afhangen dient persoonlijk te geschieden, men dient op het park aanwezig te zijn.

4. Minileden mogen geen gebruik maken van de gravel- en redcourtbanen.

5. Alle spelers, zowel junioren als senioren mogen, eenmaal spelend, op welke baan dan ook, hun speeltijd altijd uitspelen, tenzij de baan nodig is voor competitie, toernooi, les of onderhoud of overige clubactiviteiten.

6. Na het verstrijken van de reguliere speeltijd mag op iedere baan worden afgehangen. Ook als er nog banen beschikbaar zijn. (Gewijzigd m.i.v. 2019)

B BESCHIKBARE BANEN

1. Tot 19.00 uur hebben juniorleden dezelfde rechten als de seniorleden. Dit betekent dat zowel junioren als senioren op alle banen mogen spelen.

2. Na 19.00 uur mogen juniorleden ouder dan 12 jaar sinds 2016 eveneens op alle banen spelen.

3. Tijdens de zomervakantie van de basisschool hebben alle juniorleden dezelfde rechten als de seniorleden.

4. De baanindeling kan tussentijds door het bestuur worden gewijzigd.

5. Tijdens competitie, toernooien of clubactiviteiten is er een gewijzigde baanindeling (zie hiervoor 'Verdeling baan ruimte tijdens competitie of toernooien').

C GEBRUIK VAN DE BANEN

1. Tijdens het spelen zijn tennisschoeisel en tenniskleding verplicht.

2. Na het spelen is men verplicht de baan zorgvuldig en geheel te slepen.

3. Bij regen mogen de gravelbanen niet worden gebruikt, c.q. moeten deze worden verlaten.

4. Aanwijzingen van de groundsman c.q. zijn vervanger dienen strikt te worden opgevolgd.

D OVERIGE BEPALINGEN

1. Het is verboden gebruik te maken van de lidmaatschapskaart van een ander; bij constatering hiervan vervalt onmiddellijk het afgehangen speelrecht van alle op de desbetreffende baan aanwezige personen.

2. Het spelen van een enkelspel is slechts dan toegestaan, wanneer voldoende speelmogelijkheid bestaat voor de overige leden.

3. Verlies van het lidmaatschapspasje moet onmiddellijk worden gemeld aan de secretaris. Voor een nieuw pasje moet € 2,50 worden betaald.

4. Introduceren van niet leden:

• niet-leden mogen maximaal 5 dagdelen per seizoen geïntroduceerd worden;

• het introductietarief per dagdeel voor senioren bedraagt € 10,- voor junioren € 5,-.Het verschuldigde bedrag dient vooraf bij de barbeheerder of groundsman te worden afgerekend;

• de introducé ontvangt van de barbeheerder of groundsman een pasje waarmee afgehangen dient te worden.

• introduceren kan alleen bij aanwezigheid van de barbeheerder en als er voldoende baanruimte beschikbaar is, dit ter beoordeling van de barbeheerder.

• introduceren kan niet tijdens competitiedagen, toernooidagen en overige clubactiviteiten.

Bij niet-naleving van dit reglement kan het bestuur maatregelen nemen op basis van zijn statutaire bevoegdheden.

Afdrukken E-mailadres

Built with HTML5 and CSS3
- Copyright © 2014 TC Nieuwerkerk
Hosted by Topservers

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.
No Internet Connection