Kikkertoernooi reglement

Bijzondere wedstrijdbepalingen Return Tennis Kikkertoernooi TC Nieuwerkerk JRT* en Return Tennis Kikkertoernooi TC Nieuwerkerk Open Jeugdtoernooi:

Algemeen:

1. TC Nieuwerkerk organiseert het door de KNLTB goedgekeurde Return Tennis Kikkertoernooi JRT*, dat meetelt voor de KNLTB jeugdranglijst alsmede het Open Return Tennis Kikkertoernooi dat meetelt voor de DSS. De wedstrijden van Groen zijn opgenomen in het Open Return Tennis Kikkertoernooi en zullen tijdens de gehele week gespeeld worden. Ook deze wedstrijden tellen mee voor de DSS.

2. Voor dit toernooi gelden het KNLTB Wedstrijd- en Toernooireglement en de bepalingen die zijn opgenomen in het Reglement Jeugdranglijsttoernooien 2016-2017.

3. Het toernooi wordt gehouden van maandag 3 juli t/m zondag 9 juli 2017 alsmede het weekend voorafgaande aan de begindatum van het toernooi.

4. Voor het JRT* toernooi wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën: JE en ME t/m 12 jaar (geboren in 2005 of later). JE en ME t/m 14 jaar (geboren in 2003 en 2004). Inschrijven in een hogere dan de eigen leeftijdscategorie is bij JRT niet mogelijk. In de JRT categorieën tot en met 12 jaar en t/m 14 jaar wordt eerst in een poulesysteem gespeeld. Na de poule-partijen wordt verder gespeeld in het afvalschema. Bij een totaal van 8,9,10 of 11 inschrijvingen (deelnemers) in een van deze categorieën zullen de poulewinnaars en de nrs. 2 opgenomen worden in het afvalschema. Bij een totaal van 12 of meer inschrijvingen (deelnemers) zullen alleen de poulewinnaars opgenomen worden in het afvalschema. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets, in alle sets een tiebreak bij de stand 6-6.

5. Voor het Open Jeugdtoernooi wordt gespeeld in de volgende leeftijdscategorieën:

Groen
Enkel en Dubbel 8 t/m 14 jaar (geboren in 2003 t/m 2009). Er wordt gespeeld met groene (stage 1) ballen. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets gespeeld, elk tot en met 4 games. De 3e set is een beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten). Het Beslissend Punt Systeem (BPS) wordt toegepast. Jongens en meisjes spelen door elkaar.

Geel
JD en MD 10 t/m 12 jaar (geboren in 2005 t/m 2007) JD en MD 10 t/m 14 jaar (geboren in 2003 t/m 2007) JE, ME, JD, MD en GD 11 t/m 17 jaar (geboren in 2000 t/m 2006) In de gele leeftijdscategorieën t/m 12, 14 en 17 jaar wordt er gespeeld om 2 gewonnen sets, in alle sets tiebreak op 6-6. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal gespeeld worden in poules of afvalschema’s. Indien weersomstandigheden en aantal inschrijvingen het mogelijk maken, zullen er in de categorieën met afvalschema’s troostrondes voor de verliezers van de eerste ronde worden gespeeld.

Inschrijving en acceptatie:

6. De inschrijving voor het JRT* en Open Jeugdtoernooi sluit vrijdag 23 juni 14.00 uur, of zodra het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt.

7. Inschrijving is alleen mogelijk via internet www.tcnieuwerkerk.nl of www.toernooiklapper.nl.

8. Acceptatie voor het JRT* geschiedt na sluiting van de inschrijftermijn in volgorde van de plaats van de speler op de meest recente KNLTB jeugdranglijst en acceptatie voor het Open Jeugdtoernooi geschiedt na sluiting van de inschrijftermijn in volgorde van inschrijving

9. Indien bij de JRT* onderdelen het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald, worden de ingeschreven deelnemers vóór het tijdstip van acceptatie door de toernooiorganisatie gevraagd of zij nog mee willen spelen, ondanks het niet toekennen van ranglijstpunten.

10. Het is niet toegestaan om in te schrijven voor, dan wel deel te nemen aan een ander door de KNLTB goedgekeurd toernooi met overlappende speeldagen. Als dit wel gebeurt, wordt men voor beide toernooien uitgesloten.

11. Indien bij inschrijving geen verhindering is opgegeven, wordt de deelnemer geacht altijd beschikbaar te zijn.

12. Men kan zich inschrijven voor maximaal 2 onderdelen. Het inschrijven van en deelnemen aan 2 enkelonderdelen kan alleen in Geel en JRT*.

13. Het inschrijfgeld bedraagt € 8,50 per onderdeel.

14. Spelers zijn gehouden het inschrijfgeld voor elk onderdeel waarin zij worden geaccepteerd, te voldoen, onafhankelijk van deelname.

15. Er worden maximaal 2 verhinderingen (per koppel) geaccepteerd, echter alleen voor zover de verhindering het verloop van het toernooi niet onmogelijk maakt, dit naar oordeel van de toernooileiding. Bij deelname aan 2 onderdelen wordt er echter maar 1 verhindering (per koppel) geaccepteerd.

16. Tijdens het finaleweekend worden er geen verhinderingen geaccepteerd.

17. Voor alle onderdelen in het JRT* geldt: iedere deelnemer die zich na acceptatie, om welke reden dan ook, terugtrekt uit het toernooi middels een walk-over of opgave, kan door de toernooiorganisatie gevraagd worden een terugtrekkingsformulier in te vullen. De speler dient dan binnen vier dagen na afloop van het toernooi een volledig ingevuld formulier te downloaden via de website van de KNLTB. Het formulier en eventueel bewijsmateriaal dienen gestuurd te worden naar de Toernooiorganisatie.

Loting en aanvang:

18. Plaatsing van de deelnemers geschiedt voor het JRT* toernooi op basis van de meest recente KNLTB jeugdranglijst en voor het Open Jeugdtoernooi op basis van de DSS.

19. De loting vindt plaats op woensdag 28 juni 2017.

20. Voor de eerste partij ontvangt de speler een oproep per e-mail. Vervolgwedstrijden verneemt de speler tijdens het toernooi per email. De toernooileiding zal op donderdag 29 juni van 19.00 tot 21.00 uur bereikbaar zijn voor vragen tijdens een inbelavond op telefoonnummer 06-25587143.

21. Gespeeld wordt bij TC Nieuwerkerk, Britsezoom 9, 2912 GB Nieuwerkerk aan den IJssel, telefoonnr. 0180-313406 of 06- 25587143.

22. Een deelnemer is verplicht zich te melden bij de toernooileiding tenminste 15 minuten voor aanvang van de partij. Neem voldoende reistijd!

Organisatie:

23. De toernooileiding is in handen van Mw. Renée Boer, Belgischezoom 14, 2912 GC Nieuwerkerk aan den IJssel, telefoonnr. 0180- 314426 / 06-25587143 of email adres: kikkertoernooi@tcnieuwerkerk.nl.

24. De Bondsgedelegeerde van dit toernooi is t/m 2 juli 2017 de heer H.E. Langen, 06-30712206, hanslangen24@gmail.com. Vanaf 3 juli zal de heer Jan Klein, 06-22398317/078-6819758, janevatomklein@outlook.com onze bondsgedelegeerde zijn.

25. De Bondsgedelegeerde is bereikbaar om de rechten en de plichten van de deelnemers te garanderen, zoals deze zijn vastgelegd in de bepalingen van het meest recente Toernooireglement, het Reglement Jeugdranglijsttoernooien 2016-2017 en deze bijzondere toernooibepalingen.

26. Het toernooi wordt gespeeld op 6 gravel plus- en 3 redcourtbanen. De toernooileiding behoudt zich het recht voor om partijen te laten verspelen op overdekte (tapijt)banen.

27. Er wordt gespeeld met KNLTB goedgekeurde ballen van het merk Wilson.

Overige bepalingen:

28. Een deelnemer is verplicht het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op de genoemde banen.

29. Tijdens het toernooi wordt het strafpuntensysteem (SPS) toegepast. De bepalingen omtrent de administratieve overtredingen (AO) zijn van toepassing.

30. Coachen tijdens de wedstrijden is niet toegestaan.

31. In geval waarin deze bepalingen, het KNLTB wedstrijd- en toernooireglement en het Reglement Jeugdranglijsttoernooien niet voorzien, beslist de toernooileiding.

Afdrukken E-mail

Built with HTML5 and CSS3
- Copyright © 2014 TC Nieuwerkerk
Hosted by Topservers

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.