Competitie tennis

Wil je prestatiegericht wedstrijden tennissen? Doe dan mee aan de KNLTB competities op landelijk- of districtsniveau. TCN speelt met vele teams in zowel de voorjaars- als de herfstcompetitie.

Voorjaarscompetitie

De voorjaarscompetitie loopt van begin april tot half juni. De jeugd kan binnen het district Rotterdam spelen op woensdagmiddag (t/m 10, t/m 13 jaar), zaterdagochtend (t/m 13, t/m 17) en zondagochtend (t/m 13, t/m 17). Dinsdag overdag is ‘ladies day’ met districtscompetities voor 18+ en 45+. Op zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur worden de verschillende senioren districtscompetities gespeeld (18+ en 35+). En onze toppers spelen natuurlijk in de landelijke competities op zondag.

Ook als je zelf niet speelt, is het altijd leuk om op zondag te komen kijken naar onze hoogste teams (zoals Heren 1 dat in de Eredivisie speelt en Jongens 1 en Gemengd jeugd 1, die ook in de hoogste klassen uitkomen)!

Herfstcompetitie

De herfstcompetitie is van half september tot en met eind oktober. Dit is een competitie binnen het district Rotterdam op woensdagmiddag (jeugd), vrijdagavond (dames), zaterdag (jeugd en senioren) en zondag (jeugd).

Meedoen?

Als je mee wilt doen in een competitie, moet je je wel ruim tevoren (een half jaar), alleen of gezamenlijk opgeven bij de Technische Commissie. Dit kan individueel of als team via het formulier op de website of door een e-mail te sturen naar de technische commissie

Om namens onze vereniging deel te nemen aan een KNLTB competitie moet je minimaal twee weken lid zijn. Aan deelname zijn per team kosten verbonden.

KNLTB Info

Bekijk de uitslagen & standen van uw competitie, of klik op uw teampagina op de website van TC Nieuwerkerk op de klasse.

Een speler die in 2011 voor een andere vereniging voorjaarscompetitie gaat spelen dan in 2010 doet er goed aan de overschrijvingsbepalingen in het Competitiereglement door te lezen (art. IV-02). Ná 1 november is toestemming van de "oude" vereniging noodzakelijk. Overschrijvingsformulier 2012.

In het Competitiereglement staan alle regels rondom het organiseren en spelen van competities. Het reglement regelt de inschrijving, organisatie en het verloop van competities. Soms is er een aanvullend reglement voor de districts- of regiocompetitie of de Eredivisiecompetitie. 

De gewone tennisspelregels zoals de puntentelling, netfouten en voetfouten zijn waarschijnlijk wel bij u bekend. Misschien bent u zelfs wel op de hoogte van de verplichte afmetingen van de baan en de hoogte van het net. Maar wist u dat u (soms) een bal aan de andere kant van het net mag slaan? Als een bal stuit aan uw kant van het net en zoveel effect heeft dat hij direct weer ‘terugschiet’ naar de andere kant van het net, is dat de enige keer dat u over het net mag reiken om te proberen de bal te slaan.

Alle regels kunt u nalezen in:

Stel uw vraag aan...

Aanvoerders, individuele spelers, ouders en trainers kunnen vragen over de competitie stellen aan de Verenigingscompetitieleider. Deze persoon is binnen de vereniging eerste aanspreekpunt voor vragen over competitie. Hij heeft beter zicht op een specifieke situatie binnen de vereniging en kan - met het Competitiereglement in de hand - tot een oplossing voor de meeste problemen komen.

Competitiereglement TCN

De Techniche Commissie (TC) gaat er vanuit, wanneer een lid van TCN zich opgeeft voor de competitie, dat diegene ook op iedere speeldag en op de inhaaldagen beschikbaar is voor de competitie.

De TC deelt de competitieteams in.

Na goedkeuring van het bestuur volgt bekendmaking van de indeling aan de leden. De competitieteams worden volgens speelsterkte ingedeeld.

Voor elk team geldt, dat het totaal aantal punten van de teamleden bij elkaar, nooit lager mag zijn dan dat van een hoger team, ongeacht de klasse waarin de teams zijn ingedeeld.

De TC behoudt zich het recht voor teams met meer dan vier spelers/speelsters samen te stellen.

Met de voorkeur van spelers/speelsters wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Met de antipathie van een speler/speelster ten opzichte van een andere speelster/speler wordt geen rekening gehouden.

Er kan worden ingeschreven per team (alle teamleden dienen zich wel aan te melden) of per individu.

Gezien de beperkte beschikbaarheid van het aantal banen worden de inschrijvingen in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Aanvoerdersreglement competitie

Hieronder worden ten behoeve van aanvoerders van competitieteams puntsgewijsinstructies en tips gegeven voor de invulling van deze taak.

1. Het is belangrijk tijdig op de hoogte te zijn van verhinderingen binnen het team. Deaanvoerder wordt geacht zelf voor vervanging te zorgen en de naam van de vervanger door te geven aan het voor de bewuste competitiedag verantwoordelijkelid van de Technische Commissie. Indien ondanks gedane pogingen geen vervanger kan wordengevonden, neem dan contact op met een van de volgende TC-leden:

 • woensdagmiddag en zaterdagochtendcompetitie: Jenny v/d Berg
 • dinsdagcompetitie : Jenny v/d Berg
 • zaterdagcompetitie : Teunis Boer, Jenny v/d Berg, Hans Delwel, Tineke Sigmond
 • zondagcompetitie : Joan Verweij, Eddo de Haas, Michael Jongste
 • zondagdistrictcomp. : Jenny v/d Berg

Ook voor andere vragen over competitie-aangelegenheden kan contact worden opgenomen met één van deze TC-leden of het op de speeldag dienstdoende TC-lid.

2. Bij uitwedstrijden moet men minimaal een kwartier voor de aanvang van de wedstrijden op het park van de tegenstander aanwezig zijn. De aanvoerder is verplicht de digitale uitnodiging te raadplegen via Mijn.KNLTB.nl voor het tijdstip waarop de wedstrijden beginnen. Let daarbij goed op, want er zijn meerdere verenigingen met variabele aanvangstijden.

3. Bij thuiswedstrijden moet het hele team een half uur voor de aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn. Aanvang wedstrijden:

 • dinsdagochtend : 10.00 uur
 • zaterdagochtend : 08.30 uur
 • zaterdag (senioren) : variabel vanaf 10.30 uur
 • zondagochtend : variabel vanaf 9.00 uur (zie hierna)
 • herfstcompetitie : 10.00 uur (zaterdag), 09.30 uur (zondag)


Zoals gezegd zijn de aanvangstijden voor de zaterdagsenioren en zondag variabel. De reden hiervan is de grote belangstelling voor deelname, wat enig “dringen” en “passen en meten” tot gevolg heeft. Een gevolg hiervan is ook dat de inspeeltijd slechts 5 minuten kan bedragen en dat de teams met de thuiswedstrijd moeten aanvangen op het tijdstip zoals dat door het dienstdoende TC-lid wordt bepaald. Indien een team op het aangegeven tijdstip niet op de baan staat, dan kan de baan aan een ander team worden toegewezen. De teamleden, in het bijzonder de aanvoerder, hebben hier dus een belangrijke verantwoordelijkheid. Volledigheidshalve: vanzelfsprekend kan met een wedstrijd niet op het aangegeven tijdstip worden begonnen, indien de baan door uitloop van een voorafgaande wedstrijd nog niet vrij is.
Uiteraard moeten ook de gastteams op de hoogte worden gebracht van de (variabele) aanvangstijden. De verenigingen zijn door de KNLTB verplicht de aanvangstijden op de site kenbaar te maken. De tegenstander is zelfverantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn.

4. Het is de bedoeling dat voor de aanvang van de wedstrijd wordt nagegaan of het volgende aanwezig is: gemerkte ballen (voor ieder enkelspel een nieuw blik ballen), enkelspelpalen en consumptiebonnen. Consumptiebonnen worden op de teamrekening in mindering gebracht.

5. Na ontvangst van het gastteam moeten enkele verplichte formaliteiten worden uitgewisseld:

 • de teamsamenstelling wordt schriftelijk uitgewisseld, waarna (zonodig terverificatie) de ledenpassen van de aanwezige spelers aan elkaar ter inzage worden gegeven
 • de volgorde van de partijen wordt schriftelijk vastgelegd volgens artikel III-13 vanhet competitiereglement. Met toestemming van beide aanvoerders kan daarvan worden afgeweken.

In dat verband: het is een misvatting dat de sterkste speler altijd moet singelen. Regel is wel dat de spelers in volgorde van aflopende speelsterkte moeten worden opgesteld (zowel in het enkel- als dubbelspel). De puntenindeling (zowel landelijk als districtscompetitie) is de volgende:

 • 1 – 1 punt 4 – 4 punten 7 – 7 punten
 • 2 – 2 punten 5 – 5 punten 8 – 8 punten
 • 3 – 3 punten 6 – 6 punten 9 – 9 punten

Wanneer één of meer van de hierboven genoemde regels niet zijn gevolgd, verliestmen het recht op het indienen van een eventueel protest bij de KNLTB.

6. Een speler kan voor het enkelspel een andere speelsterkte hebben dan voor het dubbelspel. Let erop dat de spelers bij enkel- resp. dubbelspelen conform hun enkel resp. dubbelspelsterkte worden opgesteld.

7. Bij ontvangst van de competitiemap moet de aanvoerder “statiegeld” betalen: bij inlevering van de map aan het einde van de competitie wordt dit bedrag terugbetaald. Iedere aanvoerder ontvangt daarnaast een aantal wedstrijdboekjes, dat gelijk is aan het aantal thuiswedstrijden (graag bij ontvangst van de wedstrijdmap even controleren). Extra wedstrijdboekjes worden niet verstrekt, omdat deze niet beschikbaar zijn: het is daarom verstandig de uitslagen eerst op een kladblaadje te noteren.

8. Let er daarnaast op, dat de wedstrijdformulieren volledig worden ingevuld. Als er gegevens ontbreken wordt de vereniging een boete opgelegd (die aan het desbetreffende team zal worden doorberekend). Veel vergeten gegevens zijn het klassenummer en het afdelingsnummer, rechts- en linksbovenaan het formulier.

9. Het originele wedstrijdformulier dient direct na afloop van de thuiswedstrijd bij de bestuurstafel te worden ingeleverd. De overige 2 exemplaren worden verdeeld zoals onderaan het formulier is aangegeven. De aanvoerder moet bij elke competitiewedstrijd alle kopieën (van vorige wedstrijden) bij zich hebben, zodat deze desgewenst (door de tegenstander) kunnen worden geraadpleegd.

10. Na invoer in de computer van de competitieuitslagen door een TC-lid dient de aanvoerder deze invoer te controleren.

Afdrukken E-mailadres

Built with HTML5 and CSS3
- Copyright © 2014 TC Nieuwerkerk
Hosted by Topservers

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.
No Internet Connection