Lidmaatschap

Bij TCN kennen we vier soorten lidmaatschappen:
  • seniorlidmaatschap vanaf 18 jaar (KNLTB-lid);
  • juniorlidmaatschap t/m 17 jaar (KNLTB-lid);
  • minilidmaatschap t/m 7 jaar (KNLTB-lid);
  • niet-spelend lidmaatschap.

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Bij het bereiken van een leeftijdsgrens wordt het soort lidmaatschap automatisch aangepast.

Seniorleden

In het jaar waarin men 18 jaar wordt, is men seniorlid. Voor de 18 t/m 21-jarigen hanteert TCN een overgangscontributietarief.
 

Juniorleden

Junioren t/m 7 jaar kunnen kiezen uit het minilidmaatschap ofwel het 'gewone' juniorlidmaatschap. In het jaar waarin het kind de 8-jarige leeftijd bereikt, is het kind juniorlid.
 
Voor junioren wordt voor het contributietarief onderscheid gemaakt in leeftijd.
 

Minileden

Minileden mogen uitsluitend gebruikmaken van de minibanen. Buiten de lessen om hebben zij dus geen recht om op de gravelbanen te spelen. Zij mogen ook niet meedoen aan de activiteiten die voor de juniorleden worden georganiseerd. Het minilidmaatschap is voorwaarde om les te krijgen.
 
In het jaar van aanname als minilid dient het kind op 31 maart van dat jaar de 5-jarige leeftijd te hebben bereikt. De maximale leeftijdsgrens voor dit lidmaatschap is 7 jaar. Aanname van minileden is mogelijk tot een maximum van 48 kinderen per kalenderjaar. In het jaar waarin de 8-jarige leeftijd wordt bereikt wordt het kind juniorlid. Indien gewenst kan het kind ook eerder juniorlid worden. 
 

Niet-spelend lidmaatschap

Het niet-spelend lidmaatschap is bedoeld voor diegenen die al lid zijn van TCN. Het is mogelijk om vanwege diverse omstandigheden (blessure / studie / zwangerschap e.d.) per 1 januari het niet-spelende lidmaatschap aan te vragen. Het is dus niet mogelijk het lidmaatschap tussentijds om te zetten in een niet-spelend lidmaatschap. Men kan wel op elk moment weer actief lid en contributieplichtig worden, mits dit vooraf wordt aangevraagd bij de ledenadministratie.