Contributie

De contributie voor 2023 bedraagt:
  • Minileden t/m 7 jaar € 25,-
  • Junioren t/m 12 jaar € 76,-
  • Junioren 13 t/m 17 jaar € 98,-
  • Senioren 18 t/m 21 jaar €135,-
  • Senioren vanaf 22 jaar €182,-
De contributie kan uitsluitend via automatische incasso worden betaald. 
Nieuwe leden ontvangen aan het begin van de eerste maand een incassofactuur. De incasso vindt dan plaats rond de 25e van die maand. 
De incassofactuur voor de jaarlijkse contributie wordt in de eerste week van februari verstuurd. De incasso is rond 25 februari. 
De facturen voor bestaande leden die nog geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven worden in de eerste week van januari verstuurd en moeten voor 20 januari betaald zijn. 
 
Het tennispasje wordt verstrekt of geactiveerd indien de contributie is betaald.